Jeugdparticipatie

Meer dan hun probleem!
Jeugdmaatwerk is gebaseerd op het besef dat het essentieel is om jongeren serieus te nemen. Om hen actief te betrekken bij een oplossing voor hun problemen. Maar jongeren zijn meer dan hun problemen! Ze bekijken de wereld anders dan ouderen. En ze zijn experts in de tijd waarin ze opgroeien. Ouderen kunnen hen ondersteunen door vragen te stellen. Dat houdt hen beiden scherp.

Jongeren worden betrokken bij het beleid via Jongeren- en CliŽntenraden. Dat is niet alleen belangrijk omdat zij kennis hebben van wat er onder leeftijdgenoten leeft, maar ook omdat zij met dat nieuwe beleid op de langere termijn te maken krijgen. En zeker niet onbelangrijk: het bevordert de betrokkenheid van deze jongeren bij de samenleving.

Jongerenraden
Blog