Ga serieus in gesprek met jongeren

Jankor, dat zich sterk maakte voor jeugdparticipatie is als project gestopt, maar als werkwijze verder ontwikkeld en opgenomen in Jeugdmaatwerk.

Jankor heeft destijds de Haarlemse Jongerenraad begeleid, die voortgekomen was uit Kinderen voor Vrede. Deze Jongerenraad is inmiddels gestopt, omdat de gemeente Haarlem de jongeren op andere manieren bij haar beleid is gaan betrekken.